Our services

Class Room

Menyediakan kelas-kelas online dan offline untuk kefahaman pelabur hartanah

Consultation

Sesi konsultansi masalah dan penyelesaian untuk melancarkan perjalanan sebagai pelabur hartanah

Coaching

Bimbingan dan pemantauan langsung dari coach untuk pelabur mencapai matlamat yang diimpikan

Buy & Sell Houses

Membantu mempercepatkan urusan jual beli hartanah pelaburan

Room Rental

Menyediakan bilik sewa mesra muslim bersesuaian untuk penyewa yang memerlukan

Homestay

Menjadikan rumah pelaburan sebagai rumah singgah yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat